O nas

O  nas

Społeczne oczekiwania były główną inspiracją do powstania i działalności Towarzystwa Miłośników Dłutowa, które powstało 4 lipca 1995 r. Towarzystwo utworzyli członkowie zespołu do spraw opracowania herbu Dłutowa.

 Powstanie Towarzystwa poprzedził cykl odczytów i artykułów prasowych o historii Dłutowa. Towarzystwo zarejestrowane zostało w sądzie wojewódzkim i rozpoczęło swoją działalność statutową. Na pierwszym zebraniu członków  w dniu 26 lipca 1996 r. wybrano Zarząd Towarzystwa w składzie : dr Zbigniew Tobjański – prezes, Czesław Dzierżawski – wiceprezes, Krystyna Wlazeł – sekretarz, Czesław Molenda – skarbnik, Czesław Domański – członek. Na tym zebraniu wybrano również Komisję Rewizyjną, której członkami zostali : Stanisław Bukowiecki – przewodniczący, Lucjan Bukowiecki – członek i Stanisław Kąs – członek. 

Powstałe Towarzystwo określiło główne cele swojego działania, między innymi krzewienie miłości do Dłutowa, pielęgnowanie narodowych i postępowych tradycji z przeszłości i bieżących osiągnięć, prowadzenie badań nad przeszłością miejscowości i gminy Dłutów. Z inicjatywy Towarzystwa opracowana została przez dr Zbigniewa Tobjańskiego i wydana w 2004 r. w formie książkowej, monografia gminy Dłutów pt. „Dzieje Dłutowa i wsi okolicznych”. Ponadto każdego roku wydawana jest Kronika Gminy Dłutów. 

Działalność Towarzystwa jest swoistym społecznym spoiwem różnych pokoleń. Z działalnością Towarzystwa identyfikują się dłutowiacy, którzy od wielu lat mieszkają poza rodzinną miejscowością, również w innych krajach. Aktualnie do Towarzystwa należą 54 osoby.  Działalność Towarzystwa jest znaczącym czynnikiem integrującym lokalną społeczność, duże zasługi w tym zakresie położył dr Zbigniew Tobjański – historyk i dziennikarz – pierwszy i wieloletni prezes Towarzystwa.

 W 2013 r. Towarzystwo Miłośników Dłutowa zaproszone zostało do udziału w I Kongresie Towarzystw Naukowych zorganizowanym przez Polską Akademię Nauk pod patronatem Prezydenta RP.