Stare fotografie

Harry Eisert – dziedzic fabrykanckiej fortuny

Ślub Harrego Eiserta z Karen Hildegardą Günsenheimer - Berlin 1934 r. 


Ulica Pabianicka – opis zdjęcia

W okresie międzywojennym w Dłutowie było niewiele ulic. Ulice nie miały nazw. W opisie wykorzystano aktualne nazwy.  Fotografia przedstawia ulicę Pabianicką od ulicy Głównej w kierunku północnym, w stronę Pabianic. Po prawej stronie   znajduje się murowana kapliczka, która została zniszczona w okresie niemieckiej okupacji. Zaraz za nią znajduje się budynek Państwa Kotnowskich, który przetrwał do dziś w dobrej kondycji. W dalszej perspektywie znajduje się między innymi budynek Pana Mazura, jeszcze po wojnie był w nim sklep – dzisiaj też. Należy zwrócić uwagę na duże „natężenie ruchu” na drodze . Rowerzysta prawidłowo sygnalizuje „migaczem – ręką” zamiar skrętu w prawo a przechodnie przepisowo poruszają się po „pasach”.


Krzysztof OchnickiLZS Dłutów 1967 r. Pierwsza grająca w rozgrywkach związkowych drużyna trampkarzy.     

 Stoją od lewej: Andrzej Kędzia, Jan Pacześ, + Edward Saktura, Zdzisław Dyksa, Jan Dąbrowski, Bernard Kołodziej, + Zbigniew Małecki, Jerzy Maciejewski, + Zdzisław Czeszek, Krzysztof Ochnicki, + Janusz Sujka.Mecz z okazji Igrzysk Gospodarki Żywnościowej - Dłutów 1982 r.


Stoją od lewej: + Eugeniusz Król, + Zdzisław Zalepa, + Henryk Jagusiak,

+ Bolesław Szadkowski, + Stefan Szwed, + Henryk Bartocha, + Józef Zając.

W dolnym rzędzie od lewej: + Józef Skurnica, Jerzy Gąsiorowski, Krzysztof Ochnicki,+ Marian Kołek.Procesja Bożego Ciała - 9 czerwca 1966 r.


Procesja Bożego Ciała - 9 czerwca 1966 r.


Zdjęcie pochodzi z okresu międzywojennego. Pracownicy straży leśnej otrzymali nowe buty. Proszę zwrócić uwagę z jakim szacunkiem się do nich odnoszą, każdy strażnik swoje buty ogląda w sobie tylko znany sposób. Świadczy to o tym, jakim cennym wyposażeniem strażników były buty…


Krzysztof Ochnicki