Historia

płk mgr inż.  ZBIGNIEW MARKOWIAK


Żołnierz Armii Krajowej, oficer WP, wykładowca Studium Wojskowego AGH i UJ, długoletni prezes Koła Kombatantów przy AGH, odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Srebrnym Krzyżem Zasługi.


Urodził się 5 lipca 1925 roku w Poznaniu. Swoje wspomienia opisał w książkach pod wspólnym tytułem  "Życie - zwykłe takie". Część 1 - "Dzieciństwo - wojna", części: 2, 3, 4, 5 -  "W Wojsku Polskim".

 Zmarł 10 września 2019 roku w Krakowie.


W czasie okupacji niemieckiej mieszkał w Dłutowie.

Fragmenty wspomnień z tego okresu  - po uzyskaniu zgody właściciela praw autorskich - zamieszczono poniżej.

"Życie - zwykłe takie"