Kronika Gminy Dłutów

Kronika 6_7 z 2001_2002.pdf

Wydanie Nr. 6-7/2001-2002


Spis treści - strona


I.  WYDARZENIA W GMINIE    - 3


1. Koła gospodyń wiejskich   - 3

2. Dożynki gminne - Ślądkowice 2001 r.  - 4

3. Dożynki gminne - Tążewy 2002 r.   - 4

4. Historia OSP Ślądkowice   - 5

5. Uroczystość nadania szkole imienia "Lotników Września 1939 r." oraz przekazania sztandaru  - 5

6. Wybory samorządowe   - 6

7. 11 Listopada   - 7

8. Krajoznawstwo, turystyka i ekologia mocną stroną Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dłutowie  - 7


II.  Z DZIEJÓW GMINY DŁUTÓW   - 8


1. Nasze harcerskie lata   - 8

2. Dole i niedole Pegeeru   - 11

3. Smolarnia - wieś, której już nie ma   - 13 

4. Pogrzeb rządcy dłutowskiego folwarku- 13


III.  NASI SENIORZY   - 15


1. "Świadkowie XX wieku"- 15  

2. Józef Szymański   - 16

3. Wspomnienia Jerzego Tobiańskiego   - 19 

4. Wojenne losy polskiego małżeństwa   - 20


IV. U SĄSIADÓW   - 23


1. Kwiecień miesiącem pamięci   - 23 

2. Skoczkowie spadochronowi   - 23

3. Zofijówka   - 23 

4. Leszczyny Duże   - 25


V.  LEGENDY I ANEGDOTY   - 26


1. jak Eisert i Ender polowali   - 26 

2. Kłopoty funkcjonariusza   - 30


VI.  WPŁATY NA WYDANIE MONOGRAFII DŁUTOWA    - 29


VII.  LISTY W SPRAWIE KSIĄŻKI O DŁUTOWIE   - 30


1. Zbigniew Markowiak   - 30 

2. Wanda Owczarz   - 33

3. Irena Kociołek   - 34


VIII.  ZMARŁ JAN SOCHA   - 35