Kronika Gminy Dłutów

Kronika 5 z 2000.PDF

Wydanie Nr. 5/2000


Spis treści - strona


I.  WYDARZENIA W GMINIE   - 1


1. Dożynki powiatowe w Dłutowie   - 1

2. Prasa krajowa i lokalna o dłutowskich inwestycjach   - 3

3. Kanalizacja   - 6

4. Wybory prezydenckie   - 6

5. Wybory uzupełniające do Rady Gminy   - 7

6. Ekshumacja niemieckich żołnierzy   - 7

7. 75-lecie OSP w Orzku   - 8

8. Niezwykły zjazd rodzinny   - 8

9. Pomnik bohaterom września   - 9


II.  Z ŻYCIA TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW DŁUTOWA   - 10


1. Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze   - 10 

2. Spotkanie w Drzewocinach   - 11


III.  DŁUTOWSKIE KORZENIE   - 12


1. Arcybiskup Janusz Bolonek   - 12 


IV.  NASI SENIORZY   - 14


1. Marianna Mikołajczyk   - 14


V.  OD NAS ODESZLI   - 3 


1. Stefan Stanisławski   - 16

2. Stanisław Szatan   - 16


VI.  Z DZIEJÓW GMINY DŁUTÓW   - 21


1. Huta Dłutowska (wrzesień 1939, styczeń 1945)   - 21 

2. Pieśni z okolic Dłutowa   - 23

3. Historia OSP w Orzku   - 27

4. Wigilia i szabla dziedzica Kamockiego   - 30


VII.  WODY I MOCZARY OKOLIC DŁUTOWA   - 32


VIII.  Z KART HISTORII SPORTU   - 36


1. Sekcja piłki nożnej LZS Dłutów   - 36


IX.  POZNAJ STARE PIENIĄDZE,  STARE MIARY DŁUGOŚCI

POWIERZCHNI I POJEMNOŚCI   - 39


X.  WIERSZE   - 44


1. Chrystus pól polskich   - 44

2. Rzeźby chmur   - 45


XI. LEGENDY I ANEGDOTY   - 47

 

1. Sowa bogiem Wadlewa   - 47

2. Dole i niedole dziedzica z Kociołek   - 50