Kronika Gminy Dłutów

Kronika 25_2022.pdf

Wydanie Nr 25/2022

      Spis treści  - strona


I. WIADOMOŚCI Z GMINY  - 8 


1. Wyróżnienie dla Pani Marii Skupień  - 8 

2. Złote gody  - 9 

3. Dofinansowanie sołectw - program „Sołectwo na plus” - 10 

4. Remont drogi w Ślądkowicach - 10 

5. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dłutowie - 10 

6. Budowa parkingu przy ulicy Głównej w Dłutowie - 11 

7. Piknik Integracyjny w Drzewocinach - 11 

8. Sukcesy sportowe uczniów Szkoły Podstawowej w Dłutowie w roku szkolnym 2021/2022 - 12 

9. Wyniki uczniów Szkoły Podstawowej w Dłutowie z egzaminu ósmoklasisty w roku 2022  - 15 


II. Z DZIEJÓW GMINY DŁUTÓW  - 17 


1. Zagłada Żydów – 1942 rok – Likwidacja getta w Pabianicach - 17 

2. Absolwenci Szkoły Podstawowej w Dłutowie /1949 – 1952/  - 20 

3. Karol Rajmund Eisert – właściciel majątku w Dłutowie - 22 

4. Opowiadanie dziadka Władysława Paczesia - 24 


III. DŁUTOWSKIE KORZENIE  - 25 


Dłutowianie i pabianiczanie – uczestnicy wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920  -25 


IV. DŁUTOWIANIE, ICH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I SUKCESY  - 39

 

Firma Tele-Trak - Łaziska  - 39 


V. TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW DŁUTOWA - 40 


1. Konkurs fotograficzny „Gmina Dłutów w obiektywie” - 40 

2. Zebranie sprawozdawcze TMD   - 41 

3. Wigilijne zebranie Zarządu TMD   - 41 

4. Urszula Trzecińska /1938 - 2021/   - 42