Kronika Gminy Dłutów

Kronika 14 z 2011.PDF

Wydanie Nr. 14/2011


Spis treści - strona


     I. Wydarzenia gminne 20I0/20I1 - informacje wójta gminy i urzędu   - 2


1. Wyniki wyborów w 2010 roku   - 2

2. Sprawozdanie z działalności KGW   - 2

3. Dłutowianie na rzecz powodzian   - 3

4. Dożynki gminne w Piętkowie   - 4

5. Dni Dłutowa   - 4

6. Wyniki gmin wiejskich województwa łódzkiego   - 5

7. Złote Gody   - 5

8. Odznaczeni Sołtysi   - 5

9. Zakończenie budowy sali sportowo-widowiskowej w Dłutowie   - 5


II.  Nasze sołectwa: Stoczki - Porąbki   - 6


III.  Faktorzy i włodarze dłutowskiego klucza   - 8


IV.  Ludzie Dłutowa: Zygmunt Cichoń   - 9


V.  Z życia Szkoły Podstawowej i Gimnazjum   - 10


1. Działalność i sukcesy Gimnazjum w Dłutowie   - 10

2. Lokalne i krajowe sukcesy Szkoły Podstawowej   - 11

3. Turystyka i krajoznawstwo -  mocną stroną S.P. w Dłutowie   - 14

3. Przyjaciele z Rimóc w Dłutowie   - 15

4. Realizacja projektu ,,Lepsza szkoła"   - 15


VI.  Dłutowianie w Pabianicach   - 17


1. Dłutowianie w pabianickiej uczelni (WSHE)   - 17

2. Spotkanie wigilijne koła TMD w Pabianicach   - 18


VII.  Dyplom dla TMD   - 19


VIII.  Nekrologi   - 20