Kronika Gminy Dłutów

Kronika 8 z 2005.pdf

Wydanie Nr. 8/2005


Spis treści - strona


I.  WYDARZENIA W GMINIE    - 2


1. Realizacja zadań gminy w latach 2003 - 2005   - 2

2. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dłutowie  - 9

3. 35-lecie kapłaństwa ks. dziekana    - 13

4. Działalność Kół Gospodyń Wiejskich w latach 2003 - 2004   - 14

5. Dożynki kościelne - 2003 r., gminne - 2004 r.   - 15

6. Spotkanie po latach   - 6


II.  TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW DŁUTOWA - 19


7. Walne zebranie Towarzystwa Miłośników Dłutowa - dn. 13.11.2004 r.   - 19

8. X-lecie Towarzystwa Miłośników Dłutowa   - 20

9. Współpraca TMD z Zelowem   - 23

10. Odeszli od nas    - 23


III.  Z DZIEJÓW GMINY DŁUTÓW   - 26


11. Rozmowa z dr Zbigniewem Tobjańskim - autorem monografii "Dzieje Dłutowa i wsi okolicznych 1398 - 2003"   - 26

12. Wieś Tążewy podczas okupacji   - 28


IV. DŁUTOWSKIE KORZENIE   - 30


13. Z Dłutowa na uczelnię - prof. dr hab. Gabriela Idzikowska   - 30

14. Rody Kociołków   - 37

15. Świadkowie XX wieku - "dłutowianin z wyboru"  - 39


V.  Pomniki przyrody w Pabianicach, Dłutowie i okolicach    - 42

VI.  Jubileusz 100-lecia urodzin Władysławy Bolonek   - 43

VII.  Wiersze Urszuli Trzecińskiej   - 45

VIII.  Historia Pabianic w oczach niemieckich osadników   - 47

IX.  Anegdoty, O dłutowskim dziedzicu i sprytnym chłopie z Dąbrowy   - 56