Kronika Gminy Dłutów

Kronika 18 z 2015.PDF

Wydanie Nr. 18/2015


Spis treści - strona


I.  WIADOMOŚCI Z GMINY   - 3


1. Medal Miejsc Pamięci Narodowej   - 3

2 . Dożynki Gminne w Dłutowie   - 3

3. Wizyta Węgrów w Dłutowie   - 4

4. Łaziska - sadzenie lasu. 95-lecia Województwa Łódzkiego   - 4

5. Złote gody   - 5

6. Święto Niepodległości 11 listopada.   - 6

1. Działalność Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie Dłutów   - 6

8. Przedszkolna Grupa Teatralna z Dłutowa   - 6

9. Gminna Świetlica Wiejska w Łaziskach   - 6

10. Podpisanie porozumienia o współpracy z Grupą Archeo Łask   - 6

11. Finał Konkursu ''90 lat Dęblińskiej Szkoły Orląt''   - 7

12. DINO w Dłutowie.   - 7


II.  Z DZIEJÓW GMINY DŁUTÓW   - 8


1. Działania wojenne i okupacja hitlerowska na terenie gminy Dłutów   - 8

2. 70-rocznica zakończenia II wojny światowej według publikacji  - 11

3. Lesieniec, 14-21 styczeń 1945 - kalendarium   - 12

4. AK w Dłutowie. Wspomnienia kapitana Franciszka Szczepanika   - 13

5. Liga Kobiet Polskich w Dłutowie   - 15

6. Augustyn Idzikowski - miłośnik Dłutowa.   - 16


III.  JUBILEUSZ 100-LECIA OSP W DŁUTOWIE   - 17


IV. SZKOŁA TO NIE TYLKO PODRĘCZNIK I TABLICA   - 20


1. Szkoła Podstawowa w Dłutowie - rok szkolny 20I4-2015   - 20

2. Gimnazjum w Dłutowie - najważniejsze wydarzenia i sukcesy   - 2I


V.  TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW DŁUTOWA   - 23


1. Ksiądz Andrzej Baran 1946 - 2014   - 23

2. TMD Koło w Pabianicach - spotkanie wigilijne   - 23

3. Informator Gminny   - 24

4. Ignacy Klimek 1926 - 20I5   - 24