Kronika Gminy Dłutów

Kronika 10 z 2007.PDF

Wydanie Nr. 10/2007


Spis treści - strona


I.  WIADOMOŚCI Z GMINY   - 2


l. Gmina Dłutów w latach 2007 - 2013   - 2 

2. Wybory samorządowe 2006   - 4

3. Wybory sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2007 - 2011   - 4

4. Nadanie tytułu ,,Honorowy Obywatel Gminy Dłutów''   - 6

5. 50-1ecie konsekracji kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca

    Jezusowego w Dłutowie   - 7

6. Jubileusz  10-lecia istnienia Środowiskowego Domu Samopomocy

    w Drzewocinach   - 8

7. 10-lecie kapeli z Orzku   - 9

8. .Działalność Kół Gospodyń Wiejskich w roku 2006   - 11


II.  TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW DŁUTOWA   - 12


1. Dziesięć lat Kroniki Gminy Dłutów   - 12

2. Rozmowa z dr Zbigniewem Tobjańskim - twórcą i red. naczelnym ,,Kroniki Gminy Dłutów"   - 13

3. Organizuje się Muzeum Gminy Dłutów   - 15

4. Odeszli od nas   - 15


lll.   DŁUTÓW I OKOLICE   - 17


1. Gmina Dłutów - dla turystów i wczasowiczów z Pabianic   - 17

2. Między Pabianicami a Dłutowem - parafia Dąbrowa - Pawlikowice   - 19

3. Nasze drogi z Dłutowa do miast - wspomnienia   - 22


IV.  Z DZIEJÓW GMINY DŁUTÓW   - 24


l. Huta Dłutowska - dawniej i dziś   - 24

2. Nowi gospodarze Dłutowa- z życia dłutowskich Żydów   - 27

3. Szlachecka droga   - 31

4. Anegdoty   - 31