Kronika Gminy Dłutów

Kronika 3 z 1998.pdf

Wydanie Nr. 3/1998


Spis treści - strona


I CO SŁYCHAĆ W GMINIE    - 3 


1. Wójt o swej gminie   - 3 

2. Ludzie i instytucje gminy   - 5 

3. Ludność Gminy Dłutów   - 6 

4. Środowiskowy Dom Samopomocy w Drzewocinach   - 7

5. Wybory '97 do sejmu i senatu   - 9 


NASI SENIORZY   - 12 


1. Dwie wojny Jana Sochy   - 12 

2. Była działaczką ZMW RP "Wici" w Ślądkowicach   - 12 

3. Żyliśmy w niemieckim otoczeniu   - 13 

4. Wysiedlono ich pod francuską granicę   - 14 

5. Ślądkowicki folwark   - 14 

6. 17 żandarmów i Kruszek z Łazisk   - 15 

7. Pobliska Kozia Wólka   - 15 

8. II Budy Dłutowskie   - 16


DŁUTOWSKIE KORZENIE   - 18 


1. Nasi emigranci: Jan Jagusiak   - 18 

2. Niepiśmienny dziedzic i wnuk - sławnych pisarzy   - 19


Z HISTORII GMINY DŁUTÓW   - 20 


1. Niezapomniany styczeń 1945 r. w Dłutowie   - 20 

2. "Wędrujący kocioł pancerny" przetoczył się przez Dłutów - 22 

3. Ekshumować szczątki niemieckich żołnierzy   - 22 

4. Wspomnienie por. F. Waszczykowskiego: Mój trakt wojenny przez Dłutów 7 września 1939 r.   - 23

5. Jak nas na okopy brali   - 24


WSIE GMINY DŁUTÓW   - 26 


1. Tążewy - ciekawa historia i współczesność   - 26 


NA POGRANICZU GMINY   - 28 


1. Zapomniany cmentarz   - 28 

2. Piotrków Odessa i Ataman Machno    - 28 


ANEGDOTY O DŁUTOWIE   - 30 


1. Przygody dzielnego wachmistrza   - 30 

2. "Honor" dziedziców    - 30


Fotografie z wystawy "Dłutów i okolice 1830-1996"    -31