Kronika Gminy Dłutów

Kronika 9 z 2006.pdf

Wydanie Nr. 9/2006


Spis treści - strona


I.  WYDARZENIA W GMINIE    - 2


1. Informacja Wójta Gminy Dłutów   - 2

2. Nagrody i wyróżnienia   - 4

3. Działalność Kół Gospodyń Wiejskich w roku 2005   - 5


II.  TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW DŁUTOWA - 7


4. Obchody X-lecia TMD   - 7

5. Medal pamiątkowy Leszka Czarnego   - 9

6. Odczyty wśród młodzieży   - 11

7. Koło Młodzieżowe Towarzystwa Miłośników Dłutowa - 11

8. Opracowania uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dłutowie o gminie (skróty)   - 12


III.  Z DZIEJÓW GMINY DŁUTÓW   - 18


9. Okupacyjna młodość w Dłutowie  - 18


IV. NIEDALEKO DŁUTOWA: PABIANICE I WSIE OKOLICZNE   - 24


10. Historia Pabianic w oczach niemieckich osadników - część II   - 24

11. Komentarz do "dziejów Pabianic" w wersji Otto Heike   - 32

12. Przewodnik "Traktem Jana Długosza. Z Pabianic przez <<państwo pabianickie>> i powiat pabianicki" - rozmowa z autorami   - 33

13. Z kroniki wsi Żeronie   - 35

14. Czyżemin - wieś rycerska   - 37


V.  DŁUTOWSKIE POEZJE I  LEGENDY- 40


15. Wiersze Elżbiety Bolonek   - 40

16. O śmierci co na sakiewki polowała   - 41

17. O koniokradach z odrąbaną ręką   - 42

18. Przyśpiewki i wiersze sprzed wieku   - 43