Kronika Gminy Dłutów

Kronika 23 z 2020.pdf

Wydanie Nr 23/2020

Spis treści  - strona


I. WIADOMOŚCI Z GMINY   - 3 


1. Remont ulicy Parkowej w Hucie Dłutowskiej - 3 

2. Przebudowa drogi w Świerczynie - 3 

3. Gazyfikacja Gminy Dłutów - 3 

4. Nowe siedziby GOPS i ZUK w Dłutowie - 3 

5. Noworoczny Rajd z Mikołajem - 4 

6. Nagroda w dziedzinie kultury - 4 

7. Festyn sportowy - 4 

8. Złote gody - 5 

9. Światłowód w Gminie Dłutów - 5 

10. Realizacja programu rodzina +   - 6 

11. Demografia - Gmina Dłutów  - 6 


II. Z DZIEJÓW GMINY DŁUTÓW  - 7 


1. 100-lecie Bitwy Warszawskiej - 7 

2. 70-lecie Ludowego Zespołu Sportowego w Dłutowie - 9 

4. Danuta Syryczyńska - dyrektor ZSzP w Dłutowie - 10

 

III. DŁUTOWSKIE KORZENIE  - 11 


1. Witold Warkałło - twórca polskiej szkoły prawa ubezpieczeniowego - 11 

2. Ksiądz kanonik Roman Ochnicki - wspomnienie - 12 

3. Bez zakończenia, czyli opowieść o rodzinie S.J. Rubacha - 14

 

IV. DŁUTOWIANIE, ICH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I SUKCESY - 15


 1. Gospodarstwo Agroturystyczne "DOLINA KONI" - 15 


V. TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW DŁUTOWA - 16 


1. Piękno natury i zabytków - na traktach w dolinie rzeki Grabi - 16 

2. 80-lecie wybuchu II wojny światowej - 17 

3. Jubileusz artysty Norberta Hansa - 17 

4. Zainteresowanie badaniami z zakresu genealogii - 18 

5. Traktem pabianiczan w Roku Moniuszkowskim - 18

6. TMD koło w Pabianicach - spotkanie wigilijne - 18

7. Czesław Stelmach /1934-2020/ - 19 

8. Stanisław Jeremi Rubach /1924-2020/ - 19 

9. Jacenty Ochnicki /1956-2020/ - 19 

10. Uchwała Rady Gminy Dłutów Nr VII/53/2019 - 20