Kronika Gminy Dłutów

Kronika 4 z 1999.pdf

Wydanie Nr. 4/1999


Spis treści - strona


I.  WYDARZENIA W GMINIE  W 1998 R.    - 3


1. Pamięci dłutowskich lotników- 3

2. Dożynki   - 4

3. Otwarcie oczyszczalni ścieków   - 6

4. Kapela Ludowa z Orzku   - 7

5. Wybory samorządowe 1998 r.  - 8

6. Gmina Dłutów w powiecie pabianickim   - 7

7. Osiągnięcia nauczycieli Szkoły Podstawowej w Dłutowie i ich uczniów w r. szk. 1997/1998   - 9

8. Odznaczeni   - 11


II.  Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA   - 12


1. Odczyty: Redociny i Drzewociny   - 12 

2. Koło TMD w Pabianicach   - 11

3. Kronika Gminy Dłutów w spisie "BORDO"   - 12 

4. Niecodzienny gość w Dłutowie   - 13


III.  NASI SENIORZY   - 14


1. 100 lat Marty Pacześ   - 14 

2. Całe życie pracowałam na pańskim   - 18

3. Wojna i okupacja w oczach Józefa   - 19 

4. Grabarz z Dąbrowy   - 21


IV.  DŁUTOWSKIE KORZENIE   - 23


1. Urodziłam się w domu, przy którym wartę trzymają rozłożyste drzewa   - 23 

2. Emigrant budowniczy - inż. Marian Klepiński   - 24


V.  Z DZIEJÓW GMINY DŁUTÓW   - 25


1. Aneczka (czyli miłość starej panny do żydowskiego chłopca)   - 25 

2. Jak vel Polański walczył z okupantem   - 29

3. Z dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Dłutowie   - 31

4. Gen. Wiktor Thomme w Dłutowie we wrześniu 1939 roku  - 34

5. Wysiedlanie z gminy Dłutów   - 38

6. Relacja Kazimiery Idzikowskiej o wysiedleniu   - 39


VI.  Z KART HISTORII SPORTU   - 41


1. Twórcy LZS   - 41 

2. Podnoszenie ciężarów   - 41

3. Pozostała działalność sportowa i rekreacyjna   - 43


VII.  WIERSZE   - 45


VIII.  BIBLIOGRAFIA HISTORII DŁUTOWA I WSI OKOLICZNYCH   - 46